Nie je dôležité kde, ale s kým…

Nie je dôležité kde, ale s kým…

Aj my máme Vianoce. Síce také, aké sme nikdy nečakali, no o to cennejšie, že sme mohli byť spolu.