Volil pán kráľ a spiaca princezná

Volil pán kráľ a spiaca princezná

Účasť na voľbách musí byť!