Vertikálna ZOO

Vertikálna ZOO

Pojem „vertikálna zoo“ sme do našej terminológie zaviedli krátko po tom, ako Dami dostal lego. Nové technologické postupy spolu s konštrukčným vývojom prešli od svojich prvopočiatkov len drobnými zmenami. Vízia tohto projektu však ostáva nezmenená – postaviť čo najvyššiu vertikálnu zoo a prichýliť čo najväčší počet zvieratiek. Nadišiel čas predstaviť, po takmer roku stavania, jeden z veľkej hromady prototypov.