V mega hrade!

V mega hrade!

Čakanie na nového súrodenca si Dami krátil na ihrisku.

„Ale mamá, veď som už veľký.“

Poď Dami, vylez!

Už iba kúsok.

„To je ale veľký hrad.“