Sme dnes dostali, od synáka

Sme dnes dostali, od synáka

Výsledok kreatívnej dielničky s babkou.