Prvé strihanie

Prvé strihanie

Vedeli sme, že raz to príde. Z našej zlatovlásky máme opäť chalana ako sa patrí.