Opäť sme sezónu ukončili na Dračom krose

Opäť sme sezónu ukončili na Dračom krose

Dnes sme šťastlivo a daždivo ukončili bežeckú sezónu. Opäť na Dračom krose. Dami 1. Tata 11. Kami je naša princezná.