Novoročná Kalvária

Novoročná Kalvária

Počas nášho novoročného presunu medzi Štiavnickými Baňami a Prievidzou sa nám naskytol takýto pre nás netradičný pohľad na dobre známu Banskoštiavnickú Kalváriu.