Novembrový Kamzík

Novembrový Kamzík

Jeseň je bezpochyby tu. Rozpráva o tom takmer každý strom v lese. Počkali sme si teda prvý novembrový deň pokým vyšlo slniečko (keďže z rána to vyzeralo všelijako) a okolo obeda sme sa vydali hľadať nový vyhliadkovú vežu na Americkom námestí neďaleko Kamzíka.