Longboys & girls

Longboys & girls

Podvečerné preteky, kde si zmerali sily longboard a bežec Dami.


Pripravení na štarte.

Pozór.


A štart!
Strastiplná cesta domov.