Hotovo, odvolené!

Hotovo, odvolené!

Splnili sme si našu ďalšiu občiansku výsadu!

www.suvak.sk