Čo je doma, to sa počíta

Čo je doma, to sa počíta

A samozrejme platí to aj pre A4 diplom v nepraktických A5 doskách ;)

X-ročná perepúť tak končí a ostáva visieť otázka jej pokračovania. Každopádne v pondelok pokračujeme Bc. et Bc. Suvákovou.