Čo je doma, to sa počíta II.

Čo je doma, to sa počíta II.

Úspešné pokračovanie dramatického seriálu s otvoreným koncom. Checkpoint s označením promócie je za nami a my môžeme našej maminke len gratulovať k jej druhému Bc.